Α.Σ.Σιτάρι

Σχέδια διαχείρισης περιόδου 2014-2015

Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; MAESTRALLE
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Συννεφιά

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; MAESTRALE
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Συννεφιά

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; MAESTRALE
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Συννεφιά

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Ημερομηνία 15/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Συννεφιά

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Ημερομηνία 15/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Συννεφιά

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Ημερομηνία 17/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 kg/ στρ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Νεφελώδης

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Ημερομηνία 17/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 kg/ στρ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Νεφελώδης

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Ημερομηνία 10/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 Kg/ στρ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ευνοϊκές

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Ημερομηνία 10/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Ναι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 kg/ στρ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ευνοϊκές

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Ημερομηνία 15/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Όχι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; MAESTRALE
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 kg/ στρ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ηλιοφάνεια

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Όχι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 Kg/ στρέμ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ηλιοφάνεια

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Όχι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 Kg/ στρ.
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ηλιοφάνεια

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Όχι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ηλιοφάνεια

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Ημερομηνία 16/11/2014
Χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες/υβρίδια με καλή προσαρμοστικότητα στην περιοχή; Όχι
Όνομα Ποικιλίας / υβριδίου; SELAS
Ποσότητα σπόρου σε Κιλά/στρέμμα ; 22 KG/ στρέμμα
Επικρατούσες καιρικές συνθήκες; Ηλιοφάνεια
Τεκμηριώστε την προέλευση των σπόρων που χρησιμοποιείτε
Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
Ποιες καλλιεργητικές εργασίες εφαρμόζονται;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 06/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 06/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 20/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 10/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 10/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 06/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 06/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργτής

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 15/10/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Καλλιεργητής

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 06/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ημερομηνία Καλλιεργητικής Εργασίας; 07/11/2014
Σε ποιό αγροτεμάχιο; 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Περιγραφή Καλλιεργητικής Εργασίας Όργωμα
Μηχάνημα Εφαρμογής

Σβάρνα

Τεκμηριώστε το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Ο επιβλέπων συντάσσει σχέδιο διαχείρησης του εδάφους μετά από συνεργασία με τους παραγωγούς; Ναι
Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα κάθε αγροτεμαχίου

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο με τοπογραφικό σκαρίφημα 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Τηρείται σε αρχείο τοπογραφικό σκαρίφημα του αγροτεμαχίου; Ναι
Τεκμηριώστε την καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Έχετε προβεί σε ανάλυση του εδάφους; Ναι
Γιατί είναι σημαντικό συστατικό η οργανική ουσία;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λαμβάνονται μέτρα με στόχο τη διατήρηση και την αύξηση της οργανικής ουσίας και της βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους; Ναι
Μηχανική κατεργασία του εδάφους

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αποφεύγεται η βαθιά άροση; Ναι
Τεκμηριώστε την διαδικασία για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εφαρμόζονται καλλιεργητικά μέτρα που μειώνουν τη συμπίεση του εδάφους ; Ναι
Πως περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λαμβάνονται ειδικά μέτρα που περιορίζουν την εκδήλωση του φαινόμενου της διάβρωσης; Ναι
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψισποράς;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εφαρμόζονται συστήματα αμειψεισποράς; Ναι
Χημική απολύμανση του εδάφους

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Πραγματοποιείται χημική απολύμανση του εδάφους; Ναι
Παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ελέγχονται τα μετεωρολογικά δεδομένα; Ναι
Πότε πρέπει να συντάσσεται το σχέδιο λίπανσης;

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο λίπανσης; Ναι
Πότε γίνονται αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστική για προσδιορισμό των θρεπτικών στοιχείων;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index:

Filename: views/papers.php

Line Number: 115

Backtrace:

File: /home/agrotrace/public_html/application/views/papers.php
Line: 115
Function: _error_handler

File: /home/agrotrace/public_html/application/controllers/Papers.php
Line: 29
Function: view

File: /home/agrotrace/public_html/index.php
Line: 292
Function: require_once

Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Πραγματοποιείται φυλλοδιαγνωστική ανάλυση σε συνδυασμό με την ανάλυση του εδάφους; Όχι
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία της εφαρμογής λιπάσματος;
Καταγραφή και φύλαξη σε αρχείο όλων των στοιχείων σχετικά με τις εφαρμογές λιπασμάτων στο έδαφος ή στο φύλλωμα
Εφαρμογή περιβαλλοντικών περιορισμών

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Σε περίπτωση ισχύος ειδικών περιβαλλοντικών όρων, προσαρμόζεται η εφαρμογή της λίπανσης κατάλληλα; Ναι
Η εκμετάλλευση συμβάλλει στη μη υπέρβαση ορίων συγκέντρωσης φωσφορικών και νιτρικών αλάτων στα υπόγεια και επιφ. νερά;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η εφαρμογή των λιπασμάτων γίνεται με κριτήρια μείωσης της έκπλυσης των νιτρικών; Ναι
Λιπασματοδιανομείς

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γίνεται έλεγχος και συντήρηση του λιπασματοδιανομέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Ναι
Αποθήκευση Λιπασμάτων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηρούνται τα ισχύοντα κάθε φορά στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την αποθήκευση των λιπασμάτων; Ναι
Κοπριά και οργανική λίπανση

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Γίνεται προσθήκη χωνεμένης κοπριάς στο έδαφος; Όχι
Σε περίπτωση που γίνεται προσθήκη τηρούνται οι απαιτούμενοι κανόνες; Ναι
Σχέδιο διαχείρισης νερού

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Συντάσσει ο επιβλέπων σχέδιο διαχείρισης νερού; Όχι
Υπολογισμός των απαιτήσεων σε νερό

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643800600012 (3.69εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156002 (0.74εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733025 (2.14εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653818733262 (3.81εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653828733262 (3.81εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401003 (0.75εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3693805401020 (3.25εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3623769528007 (3.00εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3643806735236 (2.07εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156003 (0.03εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3653800156004 (0.02εκτάρια)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σύστημα άρδευσης
Ποσότητα νερού στο στρέμμα
Τρόπος επιλογής μεθόδου άρδευσης

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Επιλέγεται η μέθοδος άρδευσης σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης νερού; Ναι
Έλεγχος για την ποιότητα του αρδευτικού νερού;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Εξετάζεται με χημική ανάλυση, για την καλληλότητα του, το νερό που προέρχεται από γεώτρηση ή από επεξεργασμένες εκροές βιολογικών καθαρισμών ανά τριετία; Ναι
Τ ι νερό χρησιμοποιείται;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χρησιμοποιείται νερό προερχόμενο από πηγές που δεν ανανεώνονται; Όχι
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας.

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Ο επικεφαλής της γεωργικής εκμετάλλευσης συντάσσει σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας; Ναι
Ποια μέσα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η φυτοπροστασία βασίζεται σε συνδυασμένη εφαρμογή μεθόδων; Ναι
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι
Για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών λαμβάνεται υπόψη η εθνική και κοινοτική νομοθεσία;
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ);

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα για την καλλιέργεια ΦΠΠ; Ναι
Ακολουθούνται οι οδηγίες ετικέτας κατά την εφαρμογή των ΦΠΠ ή των βιολογικών σκευασμάτων; Ναι
Λαμβάνονται υπ’οψιν οι περιορισμοί που υπάρχουν σχετικά με τα υπολείμματα ορισμένων ΦΠΠ στις χώρες όπου διατίθενται τα προϊόντα τους; Ναι
Συμβουλεύεστε τους προμηθευτές των ΦΠΠ για τυχόν πρόσθετους εμπορικούς περιορισμούς; Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένες γραπτές οδηγίες για κάθε εφαρμογή που εκδίδονται από τον επιβλέποντα Ναι
Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ (Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων)

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Λαμβάνονται υπ’οψιν τα δελτία των γεωργικών προειδοποιήσεων για τις καλλιέργειες και τις περιοχές που καλύπτονται από το σχετικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ; Ναι
Καταγραφή αρχείου εφαρμογών φυτοπροστασίας

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/02/2015
Ποικιλία MAESTRALLE
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemul
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 80cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό / ανά στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/02/2015
Ποικιλία MAESTRALLE
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemul
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 80cc/στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit/ νερό ανά στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/02/2015
Ποικιλία MAESTRALLE
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemul
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκαμός Φυλλώματος
Δόση 80cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ ανά στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 01/03/2015
Ποικιλία SELLAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemul
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 80 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ ανά στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 01/03/2015
Ποικιλία SELLAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemul
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 80cc/ Ανά στρέμ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερού/ ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3643800600012 (3.69εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 31/03/2015
Ποικιλία MAESTRALLE
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό / ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653800156002 (0.74εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 31/03/2015
Ποικιλία MAESTRALLE
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100cc /στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit/ νερό ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653818733025 (2.14εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 31/03/2015
Ποικιλία MAESTRALLE
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit/ νερού ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653818733262 (3.81εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 01/04/2015
Ποικιλία SELLAS
Στόχος Σεπτόριαση, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 Lit νερό/ ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3653828733262 (3.81εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 01/04/2015
Ποικιλία SELLAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό/ ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/02/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζαιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου pinoxaden, clodinafop- propargyl, flosulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/02/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pinoxaden, clodinafop- propagyl, flosulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3693805401003 (0.75εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγροτεμάχιο 3693805401020 (3.25εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet,
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό / ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 25/02/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemul
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D Εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 80 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό / ανά στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 25/02/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Ledemil
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου 2,4 D Εστέρας
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 80 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος
Είδος μπέκ Με βέργες
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε Σκούπα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 90

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο 3703794095071 (1.70εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Αγροτεμάχιο 3703794095471 (1.50εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet,
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό / ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 28/02/2015
Ποικιλία MAESTRALE
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου pinoxaden,clodinafop-propargyl, florasulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ ανά στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 02/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου pinoxaden,clodinafop-propargyl, florasulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 2 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

3

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό / ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 02/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου pinoxaden,clodinafop-propargyl, florasulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ στρέμ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 02/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου pinoxaden,clodinafop-propargyl, florasulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 02/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Ζιζάνια
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Traxos one
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου pinoxaden,clodinafop-propargyl, florasulam
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ ανά στρέμ
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή -

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3623769528007 (3.00εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία MAESTRALE
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30lit νερό/ ανά στρέμμα
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Σκούπα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3643806735236 (2.07εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 30 lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3653800156003 (0.03εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 λιτ νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αγροτεμάχιο 3653800156004 (0.02εκτάρια)
Ημερομηνία εφαρμογής 30/03/2015
Ποικιλία SELAS
Στόχος Σεπτόρια, Σκωρίαση
Εμπορικό όνομα φυτοφαρμάκου Comet
Δραστική ουσία φυτοφαρμάκου Pyraclostrobin
Τρόπος εφαρμογής Ψεκασμός Φυλλώματος
Δόση 100 cc/ στρ.
Πίεση ψεκασμού 3 Atm
Ταχύτητα ψεκασμού

2

Τύπος ψεκαστικού μηχανήματος Με βέργες
Είδος μπέκ Ομπρέλα
Όγκος ψεκαστικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε 35 lit νερό/ ανά στρ.
Ημέρες αναμονής από τη συγκομιδή 35
Ποια είναι τα μέσα για την ατομική προστασία;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται στις οδηγίες που δίνονται από τον επιβλέποντα; Ναι
Οι χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων συμμορφώνονται προς τα μετρά που υποδεικνύονται στην ετικέτα των ΦΠΠ; Ναι
Πότε πραγματοποιείται η συγκομιδή των προϊόντων ;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Όχι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Όχι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Η συγκομιδή των προϊόντων γίνεται πριν την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου αναμονής από τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του ΦΠΠ και στο σχέδιο εφαρμογής φυτοπροστασίας; Ναι
Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γίνεται μια φορά τον χρόνο τουλάχιστον, συντήρηση, έλεγχος και ρύθμιση των ψεκαστικών μέσων; Ναι
Συνοδεύεται από πιστοποιητικό ή βεβαίωση έλεγχου; Ναι
Απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού-καθαρισμός.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού υπολογίζεται επακριβώς για να καλύπτει τις ανάγκες ψεκασμού στον αγρό, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα απόρριψης πλεονάσματος ψεκαστικού υγρού; Ναι
Το τυχόν πλεόνασμα του ψεκαστικού υγρού ή το νερό καθαρισμού του ψεκαστήρα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι
Τεκμηριώστε τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών μέσων.

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Γίνεται έλεγχος υπολειμμάτων ΦΠΠ στο γεωργικό προϊόν σύμφωνα με το Σχέδιο Φυτοπροστασίας ; Ναι
Σε ποιους χώρους και με ποιες προυποθέσεις φυλάσσονται τα φυτοπροστατευτικά μέσα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τα ΦΠΠ φυλάσσονται συμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία; Ναι
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η γεωργική εκμετάλλευση με τα κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαχειρίζεστε τα κενά συσκευασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία; Ναι
Τεκμηριώστε την διαχείριση για τα ληγμένα ΦΠΠ.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γίνεται διαχείριση των ληγμένων ΦΠΠ συμφωνά με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία; Ναι
Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο γίνεται η συγκομιδή;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λαμβάνετε μέρος σε καταρτίσεις περί της συγκομιδής για τον τρόπο, χρόνο, μέτρα υγιεινής κλπ ; Ναι
Τηρούνται οι εγκύκλιοι των τοπικών υπηρεσιών και του ΥΠΑΑΤ για την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής; Ναι
Υγιεινή των εργαζομένων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Λαμβάνονται μέτρα για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι
Οδηγίες για το πλύσιμο μετά τη συγκομιδή.
Χρησιμοποιούνται χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή;

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα; Ναι
Πως συσκευάζονται τα προιόντα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τα υλικά συσκευασίας φυλάσσονται σε κατάλληλες αποθήκες ώστε να μη μολύνονται από επιβλαβείς οργανισμούς; Ναι
Πως πρέπει να είναι οι αποθήκες για να φυλάσσονται τα προιόντα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Οι αποθήκες πληρούν τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να είναι κατάλληλες για την αποθήκευση του προϊόντος; Ναι
Περιγράψτε την διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηρούνται αρχεία καταγραφής του βασικού εξοπλισμού ( μηχανήματα, εργαλεία, κατασκευές κ.λ.π) και της αντίστοιχης συντήρησης του. Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση του γεωργικού ελκυστήρα; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στην σπαρτική μηχανή; Ναι
Πραγματοποιείται συντήρηση στο λιπασματοδιανομέα; Ναι
Σχέδιο εντοπισμού και διαχείρισης των ρύπων

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Γνωρίζετε ποιοι είναι οι ρύποι της γεωργικής εκμετάλλευσης σας ; Ναι
Τηρείται σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος ;

Απάντηση από ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΙΔΗΣ

Ναι
Γνωρίζετε ποια είναι τα σημεία προστασίας για την βιοποικιλότητα;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ναι
Πως διατηρείται η βιοποικιλότητα;
Κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων.

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηρούνται κανόνες για την υγιεινή των εργαζομένων; Ναι
Τι γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος;

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Καταρτίζονται οι απασχολούμενοι στην παραγωγή σε θέματα πρώτων βοηθειών, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση ατυχημάτων από ΦΠΠ; Ναι
Τεκμηρίωση σχεδίου δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Τηρείται τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης σε περίπτωση ατυχημάτων από λανθασμένους χειρισμούς; Ναι
Γνωρίζετε πως πρέπει να επέμβετε σε περίπτωση ατυχήματος στην γεωργική εκμετάλλευση; Ναι
Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις; Ναι
Σήμανση χώρων-Κυτίο Πρώτων Βοηθειών

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Υπάρχει κυτίο πρώτων βοηθειών σε γνωστά σε όλους μόνιμα σημεία; Ναι
Υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση - Χρήση του γεωργικού ελκυστήρα

Απάντηση από ΡΕΝΤΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι

Απάντηση από ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι

Απάντηση από ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι

Απάντηση από ΨΑΡΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Οι γεωργικοί ελκυστήρες είναι εφοδιασμένοι με προστατευτικές κατασκευές ; Ναι